תנאי השימוש והצהרת זכויות

נא לקרוא הצהרה זו ולאשר אותה. הצהרה זו מופיעה פעם אחת בלבד בכניסה הראשונה שלך לאתר התוכנית Getting Over IT. לאחר אישורך, ההודעה לא תופיע שוב בכניסות הבאות שלך.

הגישה לכל ההדרכות בתוכנית זו, מוענקת לך באהבה ובמסירות גדולה להצלחתך, במסגרת ועל פי תנאי רכישתך של ההדרכות והתכנית האישית של
Getting Over IT.

הרישיון שניתן לך לגישה להדרכות, הינו לשימושך האישי בלבד, ואינו ניתן להעברה לכל גורם אחר. כל המידע הכלול בהדרכות באתר התכנית Getting Over IT  ואופן עריכתו, העברתו, ניסוחו, אריזתו והגשתו, הינם קניינה הבלעדי של אילת אופר. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לפרסם, לתרגם, לשכתב, לשווק, למכור, ללמד, לסחור ו/או להעביר את תכני ההדרכה הזו, בשלמותם ו/או בחלקם, בתשלום או בחינם, בכל דרך, תחת שמך או תחת שם אחר, ללא אישור מפורש בכתב מ- אילת אופר.

כל התכנים המופיעים באתר זה מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

כמו כן ההצטרפות לכל התכניות וההדרכות של Getting Over IT  הינה לתקופה של עד שנה על פי תנאי הרכישה.

במסגרת התוכנית וההדרכות של Getting Over IT, ייחשפו בפניך תכנים וחומרים רבים בנושא של להתגבר על פרידה וגירושים אשר יהיה בהם כדי לסייע לך.  המדובר בתכנים וכלים אשר נכתבו ונוצרו על ידי אילת אופר בהתאם למיטב ניסיונה.  יחד עם זאת מובהר, כי היישום של תכנים וחומרים אלה תלוי ומשתנה מאדם לאדם ואין לאילת אופר אפשרות להבטיח כי יישום של תכנים אלה יביא בהכרח לתוצאות אותם ציפית לקבל או במועד קבלתן. ההשתתפות בתכנית ובהדרכות של Getting Over IT  והשימוש והיישום בתכניו ובמוצריו ובתהליכים שמועברים באמצעותו, הינה באחריותך בלבד.

אילת אופר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק שייגרם (ככל וייגרם) בעקבות שימוש בהנחיה, עצה, טיפ, תוכן, שיטה או הסבר שיובאו במהלך תקופת השימוש בתכנית ובהדרכות של Getting Over IT.

אין לראות בתכנית ובהדרכות של Getting Over IT , כל הדרכה בנפרד וכולן ביחד,  משום תחליף לטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או טיפול נפשי אחר. האחריות על השימוש באתר ותכניו חלה על המשתמש בלבד, כמו כן חלה עליו אחריות מלאה למצבו הבריאותי  ולמצבו הנפשי ועליו לפנות לטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי במידת הצורך.

השימוש בתכנית ובהדרכות מיועד לבני 18 ואילך.

השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד. מובן, כי יש לראות את האמור כמכוון לשני המינים.

כניסתך לאתר התכנית Getting Over IT  מהווה אישור והסכמה לתנאי הצהרה זו.

שלך בברכה ובהצלחה אילת אופר – Getting Over IT

שם משתמש:
על מנת לוודא ששם המשתמש שלך אינו
תפוס, מומלץ להשתמש בכתובת המייל
בתור שם המשתמש
שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
סיסמה (פעמיים):
הסיסמא חייבת להיות באורך מינימלי
של 8 תווים וללא רווחים